Mūsų pagrindinis prioritetas – saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas visiems Bendrovės darbuotojams ir svečiams, atvykusiems į terminalą. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Klaipėdos Smeltės“ teritorijoje privalu nuolat laikytis žemiau išvardintų taisyklių:

Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys