2019

 „Klaipėdos Smeltė“ įtraukiama į TIL terminalų, veikiančių kaip mokymo ir kompetencijų centras, sąrašą