2013

Pradeda veikti tuščių konteinerių depas – integruota konteinerių terminalo dalis (konteineriai inspektuojami, remontuojami, pritaikomi maisto produktams ir kt.)